Dane przesłane poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą maila są odbierane przez Strefę Ubezpieczeń - Marzenę Wrucha-Janoszek (procesora*), działająca z upoważnienia Administratora danych osobowych - Agencji Ubezpieczeniowej NowaB2.

Strefa Ubezpieczeń (procesor) pobiera dane osobowe w celu skalkulowania składki w systemach sprzedażowym Towarzystw Ubezpieczeniowych: Warta, Hestia, Gothaer, Interrisk, Aviva. Dane te są przetwarzane przez Strefę Ubezpieczeń na czas kalkulowania składki oraz na czas decyzji czy dana osoba jest zainteresowana zawarciem ubezpieczenia. 

W momencie zawarcia ubezpieczenia dane są przekazywane, zgodnie z umową podpowierzenia Administratora danych osobowych, na Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym wykupuje się polisę.

Dane osobowe po zawarciu polisy są przetwarzane przez Administratora danych: NowaB2 w celu kontaktu na koniec trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz przez TU przez czas trwania polisy oraz przez czas dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z prawem.

Wysyłając zapytanie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wymienionym wyżej celu.

W każdej chwili istnieje możliwość dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, lub zaprzestania ich przetwarzania. 

Adresy do kontaktu z danym Administratorem danych znajdują się na stronach internetowych każdego z Towarzystw Ubezpieczeniowych.

*) Procesor nie przetwarza danych dla swoich celów, wykonuje jedynie zadanie zlecone mu przez administratora danych.