Administratorami danych osobowych zawartych w formularzu są Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w których będą kalkulowane składki: Warta, Hestia, Gothaer, Aviva, InterRisk. Strefa Ubezpieczeń jest procesorem wymienionych zakładów ubezpieczeń. Strefa ubezpieczeń pobiera dane osobowe przez formularz kontaktowy w celu skalkulowania składki w systemie sprzedażowym danego TU.

Wysyłając zapytanie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wymienionym wyżej celu.

W każdej chwili istnieje możliwość dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, lub zaprzestania ich przetwarzania. Adresy do kontaktu z danym Administratorem danych znajdują się na stronach internetowych każdego z Towarzystw Ubezpieczeniowych.